Мы предлагаем полный спектр услуг в сфере переводческих услуг, перевод общих и специализированных текстов – наш носитель русского и украинского языков полностью переводит со следующих мировых языков

SERVICES: We offer a full range of services in the field of translation services, translations of general and specialized texts: our native Russian and Ukrainian speaker works with the following world languages – Czech, English, Russian and Ukrainian

SLUŽBY: Nabízíme kompletní servis v oblasti překladatelských služeb, jazykové překlady běžných i odborných textů – náš rodilý ruský a ukrajinský mluvčí plně překládá z těchto světových jazyků – český, anglický, ruský a ukrajinský

Nabízíme Vám služby našeho profesionálního překladatele, který pracuje na vlastní živnostenský list. 

Ruský a ukrajinský rodilý mluvčí nabízí tyto překlady: 

 • překlady běžných textů
 • překlady odborných textů
 • překlady právních dokumentů
 • překlady návodů a manuálů
 • překlady reklamních sloganů
 • překlady dopisů
 • překlady scénářů

ve všech modifikací těchto světových jazyků: 

 • český jazyk
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • ukrajinský jazyk

Nabízíme univerzální cenu 230 Kč za jednu normostranu a rychlost a preciznost zpracování Vaší zakázky.

AJ

We offer you the services of our professional translator, who works on the basis of his own entreprising license.

A native Russian and Ukrainian speaker offers the following types of translations:

translation of ordinary texts

translation of professional texts

translation of legal documents

translation of instructions and manuals

translation of advertising slogans

translation of letters

translation of scenarios

in all combinations of the world languages:

Czech

English

Russian

Ukrainian

We offer a universal price of 230 CZK per standard page, as well as the speed and accuracy of fulfilling Your order

RU

Мы предлагаем Вам услуги нашего профессионального переводчика, который работает на основании собственной лицензии на предпринимательскую деятельность.

Носитель русского и украинского языка предлагает следующие типы переводов:

перевод обычных текстов

перевод профессиональных текстов

перевод юридических документов

перевод инструкций и руководств

перевод рекламных слоганов

перевод писем

перевод сценариев

во всех комбинациях данных мировых языков:

чешский язык

английский язык

русский язык

украинский язык

Мы предлагаем универсальную цену 230 чешских крон за одну нормостраницу, а также  скорость и точность выполнения Вашего заказа.

 


Facebook