Jako pěst na oko působí budova Cetin, bývalá Ústřední telekomunikační budova v Praze na Žižkově. Místo ní by mělo vyrůst v blízké budoucnosti moderní Centrum Nového Žižkova. Návrh na podobu místa vytvořila česká architekta Eva Jiřičná a její pražský ateliér AI Design. Jedná se o bytový komplex tří věží a městského bloku, který by měl obsahovat asi 1000 dalších bytů. Projekt bude stát asi šest miliard korun. Developerem je společnost Central Grup, která stavěla i sousedící Residenci Garden Towers (750 bytů) a připravuje nedaleko rovněž rezidenční Parkovou čtvrť (2500 bytů). Jen přes Olšanskou ulici je pak již 7 let zde stojící Central Park Praha (500 bytů). 

RU

Здание CETIN, бывшее Центральное здание телекоммуникаций в пражском районе Жижков, точно нельзя назвать украшением района. Вместо этого в ближайшее время должен быть построен современный Центр Нового Жижкова. Дизайн комплекса был создан чешским архитектором Евой Йиржичной и ее пражской студией AI Design. Это жилой комплекс из трех башен и городского квартала, который должен содержать около 1000 новых квартир. Проект будет стоить около шести миллиардов крон. Застройщик – Central Group, которая также построила соседние Garden Towers (750 квартир), а также готовит близлежащий жилкомплекс Парковый квартал (2500 квартир). Напротив на улице Олшанска уже 7 лет возвышается Central Park Praha (500 квартир).

AJ

The CETIN building, the former Central telecommunications building, in the Prague district of Žižkov, cannot be called a decoration of the area. Instead, in the near future a modern New Žižkov Centre should be built. The design of the complex was created by the Czech architect Eva Jiřičná and her Prague studio AI Design. This is a housing estate having three towers and a city block, which should contain about 1000 new apartments. The project will cost about six billion crowns. The developer is the Central Group, which also built the neighboring Garden Towers (750 apartments), and is also preparing the nearby housing estate Park District (2500 apartments). Opposite on Olšanská Street for 7 years as of now there has been Central Park Praha (500 apartments).

foto: Central Group


Facebook