Dvořákovi sady každý pátek a sobotu večer do pozdních nočních hodin. 

Pije se, baví se, tancuje, komunikuje, oslavuje a každý si najde to svoje. 

Mladí i starší, nikdo si na nic nehraje a každému je tu ve společnosti ostatních slušných lidí dobře. 

Ve dvojicích, trojicích skupinkách, ve stoje, vsedě, vleže na dece, nebo jen tak na trávě. 

Kousek oblíbená hospoda s okénkem, která zajišťuje alko i nealko za super ceny. 

A na roušky si tu nikdo už dávno nehraje.